พันธมิตร

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ การจัดหาหลอดไฟ การสร้างแบรนด์ และการสร้างช่องทางการตลาด เราได้จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมกับองค์กร 100 อันดับแรกของโลก เช่น Philips of Netherlands, Cosmedico of Germany, Wolff of the United States, Smart of Italy , Molina & DelSolar จากชิลี, ELITE BEAUTY of Canada และ Light Health of Australia เป็นต้น

ความสำเร็จในความร่วมมือจำนวนหนึ่งได้ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก!

พันธมิตร (1)
พันธมิตร (1)
logotyp-sol-tb-grupa
พันธมิตร (2)
พันธมิตร (3)
พันธมิตร (3)
พันธมิตร (4)
พันธมิตร (4)
พันธมิตร (5)
พันธมิตร (6)
พันธมิตร (7)
tannymax